Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: Taraflar

Madde 1.1: Satıcı
Şirket Ünvanı: Tokka Tekstil Tur. Org. Rek. Müz. Ajans Hiz. İnş. Ltd. Şti.

Vergi Dairesi ve No: Bayrampaşa, 187 062 2222

Ticaret Sicil No: 739965

Mersis No: 0187-0622-2220-0013

Adres: Orta Mah. Abdi İpekçi Cad. Bayrampaşa Ticaret Merkezi No:1/41-42 Bayrampaşa, İstanbul 

Tel: 02125674039

 

Madde 1.2: Alıcı

Müşteri olarak www.tokkatextile.com alışveriş sitesine üye olan kişi.  Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


Madde 2: Konu
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’ nın Satıcı’ ya ait www.tokkatextile.com’ dan elektronik ortamda satın aldığı, web sitesinde nitelikleri, satış fiyatları ve satın alma koşulları belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

Madde 3: Sözleşme Konusu Ürünler

Ürünlerin ve/veya hizmetlerin türü, miktarı, rengi, satış bedelleri, ödeme şekli, teslimat yöntemi siparişin tamamlandığı esnadaki bilgilerden oluşmaktadır. Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.tokkatextile.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini web sitesinden inceleyebilirsiniz.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve koşullar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Malın-Ürünün-Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecek olup ve iade edilmez.

 

Madde 4: Genel Hükümler

Madde 4.1: Alıcı, www.tokkatextile.com web sitesinde sözleşme konusu ürünün temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat bilgilerini ayrıca bunun masraflarının Alıcı tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreyi ve Satıcı’ nın tam ticari unvanını, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.Alıcı; bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, mesafeli sözleşmenin kabulünden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, satın alınan ürünlerin temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul etmiş olur.

Madde 4.2: Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak web sitesindeki bilgilerde yer alan süre içinde Alıcı veya belirttiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin tüm kargo ücretleri Alıcı tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

Madde 4.3: Sözleşme konusu ürün, Alıcı’ dan başka bir kişi veya kuruluşa (Alıcı’ nın belirttiği) teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi  veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 4.4: Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ ya teslimi esnasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, satın alınan ürünün Alıcı’ ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 4.5: Satıcı, sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

Madde 4.6: Satıcı, haklı bir nedene dayandırmak koşulu ile sözleşmeden doğan yükümlülük süresi dolmadan, Alıcı’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak koşulu ile eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Madde 4.7: Satıcı, siparişe konu olan ürün veya hizmetin yerine getirilmesine mani bir durumun oluşması halinde sözleşmeden doğan yükümlülük süresi dolmadan, Alıcı’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak koşulu ile eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Alıcı’nın bunu kabul etmemesi halinde Satıcı siparişi iptal ederek (eğer Alıcı’ dan alınan ödeme varsa) 14 (ondört) iş günü içerisinde Alıcı’ nın sipariş için yapmış olduğu ödeyi geri iade eder.

Madde 4.8: Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik ortamda teyid edilmesi, ayrıca imzalı nüshasının Satıcı’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödemiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli Alıcı tarafından ödenmez veya banka kayıtlarından iptal ettirilie ise, Satıcı’ nın işbu sözleşmeden kaynaklı tüm sorumlulukları sona erer. Taraflar bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder

Madde 4.9: Alıcı alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı veya banka kartı  bilgilerinin doğruluğunu, bu kredi kartının veya banka kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ ya ait kredi kartı’ nın veya banka kartını Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ ya ödememesi halinde, Alıcı’ nın teslim almış olduğu ürünü kargo masrafları da Alıcı’ ya ait olacak şekilde 3 (üç) gün içerisinde Satıcı’ ya göndermesi zorunludur. Eğer Alıcı ürünü geri göndermezse ve ürün bedelini hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın Satıcı banka hesaplarına havale edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

Madde 4.10: Satıcı mücbir sebepler ile veya nakliye / kargo’ yu engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşmeye konu olan ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Alıcı' ya bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali/muadili ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) iş günü içerisinde kendisine geri iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen bankaların işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’ nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ve süresinin tamamen bankaların yetki, uygulama ve kontrolünde olduğunu peşinen kabul etmektedir.

 Madde 4.11: Satıcı tarafından yapılan çeşitli kampanyalar aracılığı ile müşteriye verilen puanlar aksi belirtilmediği sürece sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

Madde 4.12: Sipariş iptali gerektiren durumlar ve/veya cayma hakkı nedeniyle Alıcı' ya yapılması gereken iade ödemeleri (kısmi veya tamamı), Satıcı tarafından 14 (ondört) iş günü içerisinde yapılmaktadır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen bankaların işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’ nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ve süresinin tamamen bankaların yetki, uygulama ve kontrolünde olduğunu peşinen kabul etmektedir.

 

Madde 5: Cayma Hakkı

Madde 5.1: Alıcı; işbu sözleşmeye konu olan ürünün kendisine veya belirttiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek kullanmaya başlamadığı ürünler için sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.   Ancak Alıcı’ nın kendi adı ve/veya firmasının logosu ve/veya sipariş esnasında belirtmiş olduğu firma logosu vb. bulunan kişiselleştirilmiş ürünler, Alıcı’ ya özel ithal edilen ürünler, kampanya ve promosyon ürünleri bu kapsam dışındadır.

 

Madde 5.2: Alıcı’ nın cayma hakkının kullanabilmesi için ürünü teslim aldığı günden itibaren 14 (ondört) günlük süre içerisinde Satıcı' ya iadeli taahhütlü posta veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması koşulu aranmaktadır. 

Madde 5.3: Ürün Satıcı’ ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Alıcı’ ya verilmiş olan faturanın aslının üzerine “İade Faturasıdır” ibaresinin yazılarak ve Alıcı tarafından imzalandıktan sonra (eğer fatura bir şirket adına düzenlenmiş ise, ilgili şirket’ in iade faturası düzenlemesi gerekmektedir) ürün ile birlikte Satıcı’ ya iade edilmesi gerekmektedir. Fatura’ nın ürünle birlikte gönderilmemesi halinde, Alıcı’ ya ilgili faturayı Satıcı’ ya göndermesi için  5 (beş) günlük ilave süre verilir. Alıcı’ nın ilgili faturayı Satıcı’ ya göndermemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek olup ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Alıcı’ ya geri gönderilecektir. 

Madde 5.4: Fatura’ nın arkasına Alıcı’ tarafından iade talep edildiği yazılmalı ve imzanlanmalıdır.

Madde 5.5:  İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

Madde 5.6: Alıcı’ nın kusurundan kaynaklı bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade edilmesi imkansız hale gelirse Alıcı kusuru oranında Satıcı’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 5.7: Satıcı tarafından alış veriş tutarına bağlı bir kampanya’ dan yararlanılarak satın alınan bir ürün için cayma hakkı kullanılıyorsa ve iade edilen ürünün tutarı Alıcı’ nın bu kampanyadan yararlanmasını artık olanaksız hale getiriyorsa Alıcı’ nın yararlanmış olduğu indirim iptal edilir ve Alıcı’ nın hesaplanan bu yeni tutar üzerinden yapılır.

Madde 5.8: Cayma hakkı nedeniyle yurtiçinden (Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinden) iade edilen ürün Satıcı’ ya geri gönderilirken ödenen kargo bedeli Satıcı’ nın  anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla yapılırsa SATICI tarafından, diğer kargo firmaları ile iade yapılırsa ALICI tarafından karşılanır. Yurtdışından iade edilen ürünlerin kargo bedelleri Alıcı tarafından karşılanır.

Madde 5.9: Siparişinizin ücretini, ürün teslimi sırasında kapınızda nakit, kredi kartı veya banka kartıyla, kargo şirketleri tarafından ilave ücretli bir servis olarak sunulan "Kapıda Ödeme Servisini"  kullanarak ödediyseniz, ürün bedeline ilave olarak kapıda ödeme servis ücretini de kargo şirketine ödemiş olursunuz. Bu nedenle cayma hakkınızı kullanarak iade etmiş olduğunuz ürünün Satıcı tarafından para iadesi yapılırken “Kapıda Ödeme Servisi” ücreti iade edilmez.

Madde 5.10: Alıcı’ nın iade edilecek ürün veya ürünleri kullanmaya başlamadan, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, hasarsız olarak ve faturası (madde5.3’ te belirtilen koşullarda) ile birlikte Satıcı’ ya geri göndermesi gerekmektedir. Satıcı’ da Alıcı tarafından gönderilen ürün ve fatura’ nın kendisine ulaşmasını takiben 14 (ondört) iş günü içerisinde ürün bedelini Alıcı’ ya geri iade edecektir.  

Madde 5.11: İade etmek istediğiniz ürün ve/veya ürünleri Tokka Tekstil Tur. Org. Rek. Müz. Ajans Hiz. İnş. Ltd. Şti. adına, Orta Mah. Abdi İpekçi Cad. Bayrampaşa Ticaret Merkezi No:1/41-42 Bayrampaşa, İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

 

Madde 6: Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Alıcı’ nın istekleri ve/veya tamamen onun siparişi doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan; Alıcı’ nın kendi adı ve/veya firmasının logosu ve/veya sipariş esnasında belirtmiş olduğu firma logosu vb. bulunan kişiselleştirilmiş ürünler, Alıcı’ ya talebi doğrultusunda özel olarak ithal edilemiş ürünler, ambalaj, bant, mühür, paket vb. unsurları açılmış ürünler ayrıca Alıcı’ nın onayı ve rızası ile Alıcı için özel olarak üretilmeye başlanan ve/veya üretilen (stok dışı) ürün ve hizmetlerin iadesi mümkün değildir.

 

Madde 7: Boçlunun Temerrüdü

Alıcı’ nın temerrüde düşmesi halinde ve borcun gecikmeli ifasından dolayı Alıcı, Satıcı’ nın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Eğer Alıcı’ nın temerrüde düşmesi, Satıcı’ nın kusurundan kaynaklanıyorsa ve durum Alıcı tarafında tespit ettirilebiliyorsa, Alıcı herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

Madde 8: Yetkili Mahkeme

İşbu mesafeli sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’ nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Satıcı şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

İşbu önbilgilendirme ticari amaçla yapılmaktadır.


Uyarı: Ürün tesliminde, kargo tutanağını imzalamadan önce paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamayın ve kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade edin. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden www.tokkatextile.com sorumlu değildir.