KVKK ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilen Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

 

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu web sitesi aracılığıyla sunmuş olduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz ürün ve/veya hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı aşağıda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu web sitesi aracılığı ile sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

 

Madde 1: Amaç

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hazırlanan bu dokümanın amacı, Tokka Tekstil Tur. Org Rek. Müz. Ajans Hiz. İnş. Tic. Ltd. Şti (bundan böyle Tokka Textile olarak anılacaktır) tarafından www.tokkatextile.com internet sitesi aracılığla yürütülmekte olan devam eden ticari faaliyetler esnasında çeşitli yöntem ve teknolojilerle elde etmiş olduğu kişisel verilerin, hukuka uygun bir biçimde işlenmesi, korunmasına yönelik idari ve teknik tedbirler hakkında açıklamada bulunmak suretiyle, mevcut müşterilerin, potansiyel müşterilerilerin, çalışan şirket personelinin, şirket yetkililerinin ve üçüncü taraflar başta olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (KVKK) kapsamında ve bu kanunun 10. Maddesi uyarınca bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ayrıca kullanıcıların www.tokkatextile.com sitesini ziyaret ettiklerinde, sisteme giriş yaptıklarında Tokka Textile tarafından toplanan, ziyaretçilerine ve müşterilerine daha iyi hizmetler sunmak amacıyla ürün sipariş, teslimat, ödeme, idare, reklam, pazarlama vb. süreçlerde toplanan verilerin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde ilgili tarafları bilgilendirmektir. Tokka Textile olarak, www.tokkatextile.com’ da daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla toplamış olduğu verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak için üst düzey teknik ve idari tedbirleri almıştır. Lütfen bu metni ayrıca Çerez Politikasını dikkatlice okunuyunuz. Kişisel Verilerin Korunması Kanun (KVKK)  kapsamında Tokka Textile‘ nin görev ve sorumlulukları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Politikası ile açıklanmıştır.  

 

Madde 2: Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel Verilerin Korunması Kanun (KVKK) uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 739965 sicil numarası ile kayıtlı, 0187-0622-2220-0013 Mersis numaralı, Orta Mah. Abdi İpekçi Cad. Bayrampaşa Ticaret Merkezi No:1/41-42 Bayrampaşa, İstanbul adresinde bulunan Tokka Tekstil Tur. Org. Rek. Müz. Ajans Hiz. İnş. Ltd. Şti.’dir.

 

Madde 3: İşlemekte Olduğumuz Kişisel Veriler

Hizmetlerimizin devamlılığı ve iyileştirilmesi amacıyla aşağıdaki kategorilerinde kişisel veri alınmaktadır.

 Görsel ve işitsel veri

 Kimlik Verisi

 İletişim Verisi

 Finansal Veri

 Lokasyon Verisi

 Müşteri Verisi

 Müşteri İşlem Verisi

 Pazarlama Verisi

 Talep ve Şikayet Yönetimi Verisi

 Risk Yönetimi Verisi

 Özlük Verisi

 Yan Haklar ve Menfaat Verisi

 Fiziksel Mekan Güvenlik Verisi

 

Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler

Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, anketler ve yarışmalar vb. kapsamında iletilen fotoğraflar ve video kayıtları, kurumsal e-posta aracılığı ile veya çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmeler nedeniyle kayıt edilen yazışmalar ve ses verileri, çeşitli kanallar üzerinden herhangi bir şekilde, ürün veya hizmetlerimizden yarar sağlamak amacı tarafımızla paylaştığınız diğer verileriniz ile diğer her türlü kişisel verilerdir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler

Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, çerezler aracılıyla veya ticari amaçlara hizmet eden diğer yöntemlerle otomatik şekilde toplanan kişisel verilerdir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: 

Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, daha önce vermiş olduğunuz izninize bağlı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş üyelik hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri, aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, sponsorlu bağlantılar vb. gibi ödenmiş listelemeler kişisel verilerdir.

 

Madde4: Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuatlara ve zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her koşulda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise Kişisel Veri işleme amacının gerektirdiği sürece muhafaza edilir. Tutulan veriler, verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Saklama süreleri ile ilgili detaylı bilgilendirme Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Politikası’ nda yer almaktadır.

 

Madde 5: Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, kural olarak açık rızanız ile tarafımızca işlenebilmektedir. Bunula birlikte Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin oluşturulması veya yerine getirilmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ayrıca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir.

Bu bağlamda yukarıdaki durumların mevcut olması halinde, Tokka Tekstil Tur. Org. Rek. Müz. Ajans Hiz. İnş. Ltd. Şti. tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin yerine getirilmesi, bu kapsamda gerekli durumlarda tarafınızla iletişime geçilmesi, www.tokkatextile.com web sitesi ve/veya mobil uygulaması aracılığıyla alışveriş işleminin yapılabilmesi, ödeme işlemleri, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün veya hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması, maliyet azaltılması, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca katıldığınız yarışmalar, kampanyalar ve sosyal medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz kişisel verilerinizi de bir daha rızanız aranmaksızın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Kişisel Veriliniz işbu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar dahilinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rıza alınması şartı ile işlenebilmektedir. Ayrıca açık rıza verdiğiniz hallerde mevcut programlarımız ve üyeliklerimiz, üyelere özel avantajlar sunduğundan, program/üyelik avantajlarından yararlanabilmek için programlara dahil olmanız ve/veya üyelik yaptırmanız ile birlikte verileriniz işlenebilmektedir. Bu açık rızanıza istinaden internet reklamcılığı, hedeflemeli reklamcılık, yeniden hedeflemeli reklamcılık, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçlar için çerez/çereler kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması, ayrıca www.tokkatextile.com web sitesi ve/veya mobil uygulamalarını ziyaretiniz esnadaki daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılabilmesi ve size özel ürünlerin sunulabilmesi; satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta size özel reklamlar, kampanyalar, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve diğer pazarlama ve müşteri hizmetleri faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlenmesi, yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, elektronik ticari iletilerin gönderimi (kampanya, e bülten, müşteri memnuniyeti anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi), hediye ve promosyon gönderimi, kurumsal iletişim ve bu kapsamda çeşitli etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

 

Madde 6: Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 5.2 ve madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın veya açık rızanızın alındığı durumlarda geçerli olan amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 5.1 ve madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan çeşitli amaçlar gereği sözleşmelerle güvence altına alınmış iş ortaklarımızla çalıştığımız  depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama, hedefleme, yeniden hedefleme ve Tokka Textile’ nin faaliyetleri ile ilgili çeşitli alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, Crm desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve şirket devri halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan kişisel verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

 

Madde 7: Kişisel Verilerin Toplanma ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Tokka Textile tarafından www.tokkatextile.com ve/veya mobil uygulama  aracılığıyla tarafımıza teslim edilen başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Tokka Textile’ nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Madde 8: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 11. Madde’ si uyarınca ilgili kişi sıfatıyla Tokka Textile’ ye başvurarak; aşağıda belirtilen bilgileri edinme ve haklarına sahipsiniz. 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet koşulları dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel veriler‘ in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleblerinizi  Başvuru Formu aracılığıyla ve bu formda belirtilen  yöntemler ve iletişim kanallarıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Tokka Textile, talebinizi, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde ve taleplerin Tokka Textile tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Tokka Textile tarafından talep edilebilir. Kişisel Verilerinizin açık rızanız ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri web sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

 

İletişim
Gizlilik politikasıyla ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak tarafımıza ulaşabilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: Tokka Tekstil Tur. Org Rek. Müz. Ajans Hiz. İnş. Tic. Ltd. Şti 

Adres: Orta Mah. Abdi İpekçi Cad. Bayrampaşa Ticaret Merkezi No:1/41-42 Bayrampaşa, İstanbul

Tel: +90 212 567 40 39
E mail: info@tokkatextile.com

 

www.tokkatextile.com' da yer alan hizmetlerden yararlanırken ve/veya üye olurken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan "Kişisel Verilen Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası" nı okuduğunuzu, anladığınızı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız. Açık rızanızı diğer yollarla da verebilirsiniz.